תנאים כלליים ותנאי ביטול

מסמך זה מציג את תנאי ההתקשרות בין גו אדוונצ'ר בע"מ (החברה) ובין המשתתף בטיול (המטייל). המידע מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה.

  1. אישור המטייל

1.1  חתימת המטייל על טופס הרישום ו/או תשלום המקדמה ו/או עצם היציאה לטיול מהווה אישור מלא ומפורש של תנאי ההרשמה לטיול, התנאים הכלליים, תנאי הרישום והביטול, וההרשאה לחיוב כרטיס האשראי של המטייל בגין המקדמה ושאר תשלומי הטיול, כפי שהם מופיעים באתר גו אדוונצ'ר ובכפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.
1.2 באחריות המטייל לוודא כי הוא קיבל את המידע ואת העדכונים האחרונים הנוגעים לטיול, כפי שהתפרסמו באתר החברה ו/או נמסרו ע"י נציג החברה ו/או מדריך הטיול.

2.  מפגש קבוצה

2.1 מפגש קבוצה ייערך בסמוך ליציאה ויכלול סקירה כללית על מסלול הטיול, תיאום ציפיות וקבלת מידע משלים. ההשתתפות במפגש אינה חובה אך מומלצת מאד. החברה אינה אחראית להעברת מידע למטייל שלא השתתף במפגש.
2.2 מפגש הקבוצה יתקיים על פי רוב בתל אביב או בשפיים. לעיתים מפגשי בטיולי אופניים קבוצה יתקיימו בשטח.

3. מספר משתתפים מינימלי

קיום הטיול מותנה בהרשמה של מינימום של 12 מטיילים בטיולי ג'יפים ו 10 בטיולי אופניים וטרקים.  (אלא אם צוין אחרת בתוכנית הטיול). במקרה שלטיול נרשמו פחות ממינימום המטיילים, החברה רשאית לבטל את הטיול עד 15 יום לפני מועד היציאה. או לשנות את עלותו בהסכמת המשתתפים שנרשמו. במקרה של ביטול מסיבה זו, יוחזר למטייל מלוא הסכום ששולם, באותו סוג מטבע ובאותו אופן תשלום. החברה לא תעניק כל פיצוי עקב ביטול הטיול מסיבה זו.

4. הרשמה לטיול

4.1 על המטייל לקרוא בעיון את תכנית הטיול, כולל הערות.
4.2 יש למלא טופס רישום בכתב קריא וברור ולצרף צילום דרכון.
4.3 יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ולוודא שטופס הרישום התקבל במשרדי החברה.
4.4 יש לוודא את קבלת אישור ההרשמה והקבלה עבור המקדמה.

5. דרכון, אשרות כניסה (ויזות) ומסמכים

5.1  כל מטייל בעל דרכון ישראלי, כולל קטינים, חייב להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. בדיקת תוקף הדרכון, הארכתו או הוצאת דרכון חדש הן באחריות המטייל
5.2  מטייל בעל דרכון זר אחראי לברר בשגרירות המדינה שהנפיקה את הדרכון אם חלים עליו תנאים אחרים או אם קיימים לגביו דינים מיוחדים בכל המדינות שבהן עובר הטיול. על מטייל המשתמש בדרכון זר במהלך הטיול, חלה אחריות קונסולרית של המדינה שהנפיקה את הדר\כון.
5.3  מטייל שאין ברשותו דרכון רשמי אלא תעודה מסוג אחר כגון תעודת מעבר וכד', חייב ליידע את נציג החברה בטרם לקח על עצמו התחייבות הכרוכה בדמי ביטול, וכן חייב לברר בשגרירות מדינת היעד בישראל אם הוא רשאי להיכנס אליה באמצעות תעודה זו.
5.4  אזרח ישראלי חייב להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד, גם אם הוא מחזיק באזרחות נוספת
5.5   בטיולים שבהם נדרשת אשרת כניסה למדינה זרה, החברה תסייע בקבלת הוויזות הדרושות. באחריות המטייל לספק את המסמכים הדרושים (כולל דרכון ותמונות פספורט אם יידרשו) למשרדי החברה על פי הנחיות החברה.
5.6 במדינות שונות (ארה"ב, תאילנד וכד'), תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. יש לשים לב לתקופת השהייה המותרת שנקבעה ע"י רשויות ההגירה בעת הכניסה למדינה.
5.7 חובה על המטייל לוודא כי ברשותו אשרת כניסה התואמת למספר הכניסות שלו לאותה מדינה.
5.8 חובה על המטייל לבדוק מול החברה אם נדרשת אשרת כניסה ליעדי מעבר של הטיסות.
5.9 במקרה של ביטול הטיול, או שינויים במסלול הקשורים לקבלת הוויזה, או לשינוי מדיניות של מדינות מסוימות, החברה לא תהיה אחראית להוצאות כספיות או לנזק שייגרם מכך.
5.10 בעת הגשת בקשה לוויזה יש לצרף צילומי פספורט תקניים ולא בהדפסה ביתית.

6. ביטוח

6.1  כל מטייל חייב לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאימים, כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ מן השטח, וכל ההרחבות הנדרשות.
6.2 חובה לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה).
6.3 מטייל אשר מבטח ציוד יקר כגון מצלמה, יצהיר עליו במכס בעת היציאה מישראל.
6.4  ניתן לרכוש ביטוח נסיעות בסוכנות ביטוח מומלצת ע"י גו אדוונצ'ר ובאמצעותה. למען הסר ספק יודגש כי החברה אינה חברת ביטוח ואינה נושאת בכל אחריות בנושאי ביטוח, וההתקשרות היא ישירות בין המטייל לבין סוכנות הביטוח.
6.5 אנחנו ממליצים לרכוש את הפוליסה בתהליך online  נוח ומהיר ובמחירים אטרקטיביים דרך קובץ PDF  המצורף. ("הזמנת ביטוח נסיעות לחו"ל Go Adventure")
6.6 החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק למטען המטייל במהלך הטיול.
6.7 לתביעת פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, יש לפנות ישירות לחברת הביטוח. החברה לא תהיה צד לתביעה או לכל טענה אפשרית.
6.8  על המטיילים חלה  חובה לבטח את עצמם כולל רכיב חילוץ והטסה רפואית וספורט אתגרי.
6.9 מחירי הפוליסות והתשלום ישירות מול חברת הביטוח לחברה אין אחריות על עלות הפוליסה והיא אינה צד מסחרי או משפטי בתנאיה
6.10 בטיולי הג'יפים אנחנו ממליצים לרכוש הרחבה לביטוח החזר השתתפות עצמית לג'יפ, שימו לב שניתן לרכוש ביטוח זה רק כהרחבה לפוליסת נסיעות קיימת, ולא כביטוח שעומד בפני עצמו.
6.11  למטיילי האופניים אנחנו ממליצים לרכוש הרחבה לביטוח אופניים מנזק או גניבה. החברה אינה אחראית על נזקים לאופניים במהלך הטיול, לרבות הטיסות או העברות הקרקעיות.
6.12 למעוניינים בפוליסה הייחודית של "ביטול מכל סיבה",  ולשאלות נוספות יש להתקשר עם חברת הביטוח: 03-7131313 או במייל: travel@dorbit.co.il ולציין שאתם לקוחות שלנו.
6.13 לאחר הרכישה יש להעביר את פרטי הפוליסה לשירות הלקוחות במייל: office@goadventure.co.il

7. בריאות

על המטייל חובה להתייעץ עם מרפאת מטיילים ו/או לשכת הבריאות המחוזית ו/או רופא משפחה כחודש לפני היציאה לטיול לקבלת מידע והנחיות לגבי חיסונים, תרופות והמלצות להתנהגות בריאותית נכונה בארצות היעד. על החברה ומדריכיה חל איסור לייעץ בנושאים רפואיים.

8. עישון

8.1 במהלך הטיול לא יותר העישון באוטובוס או בג'יפ. במהלך נסיעות ארוכות יוקצו הפסקות עישון.
8.2 מטייל מעשן אשר חולק חדר עם שותף שאינו מעשן יימנע מעישון בחדר.

9. מסלול הטיול

9.1  עקב אופיים המיוחד של הטיולים והיעדים של החברה, יתכנו שינויים במסלול ובביקורים באתרים השונים, בהתאם לנסיבות הזמן, הטיסות, האקלים ושיקולים אחרים של המדריך. החברה שואפת לקיים את המסלול כמתוכנן, אך שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים במקרה הצורך, לפני היציאה ובמהלך הטיול, כמיטב הבנתה המקצועית.
9.2 שינויים של הרגע האחרון מטעם חברת התעופה או גורמי תיירות ואחרים עלולים להתבצע זמן קצר לפני היציאה ולגרום לשינוי בתוכנית הטיול. במקרה שהשינוי יגרום לתוספת/הפחתת עלויות, יחויב/יזוכה המטייל בהפרש.בתי מלון
9.3 בחלק מטיולינו בייחוד בטיולי האופניים והטרקים, ייתכנו מאמצים פיזיים משמעותיים, כולל מסלולים שמתאימים לרוכבים או טרקריסטים בעלי ניסיון. באחריות המטיילים לברר מראש מה רמת הקושי של הטיול והאם הטיול מתאים להם.

10. בתי מלון

10.1 הקריטריונים לדירוג בתי מלון משתנים ממדינה למדינה, ואינם חופפים תמיד את המקובל בישראל. החברה משתדלת לבחור במלונות ברמה גבוהה, אך לא תישא באחריות במקרה שרמת המלון תהיה נמוכה מהמצופה על פי דירוגו. לעתים יתכנו הבדלים ברמת החדרים באותו מלון. חדר ליחיד הוא לעתים קטן יותר מחדר זוגי.לעיתים הלינה היא לינה כפרית בבתי חווה שנמצאים במבנים סמוכים במרחק הליכה
10.2 ייתכנו מקרים בהם הקבוצה תהייה מפוצלת בין שני בתי מלון שנמצאים באותו עיירה ברמה דומה.
10.3 שעת הכניסה לבתי המלון היא בדרך כלל 15:00 ושעת העזיבה היא 11:00. הקצאת החדרים היא באחריות בית המלון ואין לחברה כל שליטה על כך.
10.4 חלק מבתי המלון מספקים מיטות נפרדות בלבד. לא ניתן להבטיח הימצאות מיטה זוגית בחדר.
10.5 החברה לא תהיה אחראית להפרעות כתוצאה מרעש, קרבה לרחוב וכל מטרד אחר בבית המלון.

10.6  -רשימת בתי המלון אינה מחייבת. חברת GO ADVENTURE מבצעת הזמנת מלונות מראש . לעיתים חלים שיניים שאינם תלוים בנו. חברת  GO ADVENTURE תדאג במקרה הצורך למצוא מלונות חלופיים בהתאם לזמינות ותפוסה בבתי המלון לאורך המסלול באותה רמת השרות

11. משך הטיול
11.1 מספר ימי הטיול נקבע על בסיס לוחות זמנים של חברות התעופה וכולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם ימים אלו אינם כוללים סיורים או ביקורים.

12.תשלומים ושינויים במחיר

12.1 התשלומים עבור הטיול נקובים בדולר או אירו ונגבים בש"ח על פי שער המחאות והעברות גבוה ביום התשלום.
12.2 עקב השינויים התכופים במיסי נמל והיטל דלק, יעודכנו אלו סופית עם קבלת כרטיסי הטיסה במשרדי החברה.
12.3 אם יחולו שינויים במחירי הטיסות, מיסי נמל, מיסים נוספים, אשרות, שירותי קרקע וכד', לרבות ברגע האחרון, יחויב המטייל בגין התוספת.
12.4 מחיר הטיול מחושב על פי שער המטבע המקומי ביחס לדולר ארה"ב או אירו. במקרה של שינוי השער בשיעור הגדול מ-2%, יעודכן מחיר הטיול (למעט הטיסות) בהתאם. העדכון ייעשה כחודש לפני יציאת הטיול והודעה תישלח למשתתפים.
12.5 מחיר הטיול המצוין ביום פרסום הטיול כולל טיסות, בתי מלון ושירותי קרקע, מיסים מקומיים, עלויות המרת מט"ח מקומי וכד'. במקרה של התייקרות חלק ממרכיבים אלה לפני מועד היציאה לטיול, יעודכן המחיר בהתאם והמטייל יחויב בתוספת, גם אם שילם כבר חלק או את מלוא המחיר. המחיר המחייב הוא המחיר המעודכן המופיע באתר האינטרנט של החברה ביום היציאה.
12.6 לעתים לא ניתן לדעת מראש את גובה המיסים המקומיים בארץ היעד. במקרה שלפני או במהלך הטיול יידרש תשלום נוסף בגין מיסים מקומיים יחויב המטייל בתוספת.

13.  טיסות

13.1 שינויים שייעשו ע"י חברות התעופה לאחר פרסום הטיול ושינויים לא צפויים במועדי הטיסות יכולים להביא לשינויים באורך הטיול ובתוכנית הטיול. אם עקב השינויים ישתנו עלויות הטיול יעודכן מחיר הטיול והמטייל יחויב בתוספת המחיר. מטייל שיבטל את השתתפותו בטיול עקב שינויים שאינם מהותיים, יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן.
13.2 במקרה של איחורים או שינויים של הרגע האחרון בזמני הטיסות, תפעל החברה למציאת פתרונות הולמים ומידיים, אך לא תהיה אחראית לעלויות נוספות באם יחויבו. העלות תהיה על חשבון המטייל ו/או חברת הביטוח שלו.

14. טיסה שלא במסגרת הקבוצה

14.1 מטיילים שיבקשו לטוס במועד שונה ממועדי היציאה ו/או החזרה של הקבוצה יחויבו בתוספת מחיר בהתאם לעלות הכרטיס.
14.2 מטיילים אשר לא יטוסו עם הקבוצה, לא יהיו זכאים ללינות, או לזיכויים בגין לינות, גם אם שאר הקבוצה תקבל אותם.

15. מטייל בחדר ליחיד

15.1 מחירי הטיול מבוססים על לינה בחדר זוגי, ולינה ליחיד בחדר כרוכה בתוספת תשלום. מטייל יחיד אשר מעוניין שהחברה תמצא עבורו שותף או שותפה לחדר נדרש לציין זאת בטופס הרישום. אקו תפעל למציאת שותף אך אינה יכולה להתחייב לכך. אם לא יימצא שותף, יחויב המטייל בתוספת מחיר ליחיד. במקרה שאחד השותפים ביטל את השתתפותו לפני היציאה לטיול, יחויב השותף שביטל בעלות התוספת שנדרש לשלם השותף שנשאר יחיד עקב הביטול.

16. תשר

16.1  עפ"י רוב עלות הטיול כוללת  את עלויות התשרים (טיפים) לנותני שירותים מקומיים (סבלים, נהגים, מלצרים וכיו"ב) כחלק מתנאי הטיול. התשר אינו מיועד למדריך הישראלי המדריך המקומי והנג הצמוד.

17. תנאי תשלום:

17.1 ניתן לבחור באחד משני מסלולים:
17.1.1 תשלומים ללא ריבית באשראי-  מקדמה בסך 200 אירו או דולר תלוי במטבע הטיול תיגבה מהמטיילים בזמן ההרשמה.
חיוב על יתרת התשלום יתבצע מ 45 ימי עסקים עד מועד הטיול. החיוב יתבצע ללא הודעה נוספת.
17.1.2 תשלום במזומן-   מקדמה של 200 אירו או דולר תגבה  באשראי במועד הרישום, יתרת התשלום יכולה להתבצע  על ידי העברה בנקאית , תשלום במזומן, או פריסה בצ'קים עד 30 ימי עסקים לפני הטיול. שימו לב תשלום במזומן יהיה בכפוף לחוק המזומן. פרטי הבנק להעברה נמצאים בטופס הרישום. יש להעביר אישור העברה לשירות הלקוחות
17.2  בטיולים שבהם נדרשים דמי קדימה מיוחדים ע"י חברות תעופה, ספקי שירותי קרקע וכד', ייגבה תשלום מוקדם נוסף, כמפורט בתוכנית הטיול

18.ביטולים

18.1 הגדרות:
18.1.1 ימי עבודה: ימים א'- ה', לא כולל חגים
18.1.2 ערך שירותי קרקע: מחיר הטיול לנוסע בניכוי הטיסות.
18.1.3 במחיר הטיול כלולים דמי רישום וטיפול בסך 200 אירו או דולר שלא יוחזרו לנוסע בכל מקרה בעת ביטול מצדו
18.2  דמי ביטול: במקרה של ביטול הנסיעה ביוזמת הנוסע, יחולו דמי ביטול מצטברים כמפורט:
18.2.1 דמי ביטול על כרטיסי טיסה בטיסות בינלאומיות ופנימיות על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה. עד כדי דמי ביטול מלאים על כרטיס הטיסה. על המטיילים האחריות לברר מה עלות דמי הביטול בגין הזמנת כרטיסי הטיסה.
18.2.2 בנוסף ישלם הנוסע דמי ביטול עבור שירותי הקרקע לפי הפירוט הבא:

·         החל מיום ההרשמה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בסך 200 או דולר

·         החל מ 29 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בסך 25% מעלות הטיול פלוס 200 אירו או דולר דמי רישום

·         החל מ 13 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בסך 50% מעלות הטיול פלוס 200 אירו או דולר דמי רישום

·         החל מ 7 ימי עבודה ועד 3  ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בסך 75% מעלות הטיול פלוס 200 אירו או דולר דמי רישום

·         פחות מ 72 שעות ( 3 ימי עבודה) – דמי ביטול מלאים.

18.3 יובהר כי נוסע שיבטל את השתתפותו ישלם בנוסף גם את התוספת בגין תפוסת היחיד (סינגל), שתחול עקב ביטולו על בן הזוג שנותר בחדר, בכפוף לתנאי בית המלון.
18.4 הכסף המוחזר יוחזר באותו מטבע ואופן תשלום (מזומן מול מזומן, צ'ק מול צ'ק, כרטיס אשראי – ביטול עסקה מול חברת האשראי).
18.5 עלות חדר סינגל: יובהר כי בגין כל ביטול על ידי נוסע, אשר החדר/ים בו/בהם היה אמור לשהות במהלך הטיול ואשר שולם/מו בגין השהות בו/בהם כאירוח בתפוסה זוגית ובעקבות הביטול נותר/ו בתפוסת יחיד (סינגל), תחול תוספת מחיר בגין תפוסת היחיד בחדר על הנוסע אשר ביטל את נסיעתו, בכפוף לתנאי בית המלון.
18.6 לתשומת ליבכם: אנו נתקלים מידי פעם במקרים בהם מטיילים נאלצים לבטל את נסיעתם מחמת תאונה או מחלה פתאומית, או מחמת אשפוז או מוות של בן משפחה קרוב. לצערנו לא נוכל להחזיר דמי ביטול שנגבים מאתנו על ידי חברות התעופה וגורמי התיירות בעולם. על המטיילים לעשות ביטוח טיולים, וחברת הביטוח היא הגורם אליו יש לפנות על מנת לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח אותה רכשתם.
18.7 הכסף המוחזר יוחזר באותו מטבע ואופן תשלום הסכומים יוחזרו תוך 45 ימי עסקים מהודעת הביטול, למעט מקרים שבהם ההחזר יהיה בכרטיס אשראי בכפוף לתנאי חברת האשראי.
18.8 למרות האמור בסעיפים 18.1- 18.7 ל GO ADVENTURE  "כידידת הנוסע" תעשה ככול שביכולתה ע"מ שהלקוח ישלם את המינימום הנדרש.

19.סירוב לרישום לטיול או הפסקת הטיול

19.1 החברה רשאית לסרב לבקשת הרשמה של מטייל אשר לפי שיקול דעתה עלול לפגוע בחוויית שאר משתתפי הטיול עקב התנהגותו, מצבו הבריאותי או הנפשי ומכל סיבה אחרת, ללא צורך לנמק את סירובה.
19.2 החברה רשאית להפסיק את הטיול למטייל אשר התנהגותו או מצבו הרפואי או הנפשי עלולים לפגוע בשאר המשתתפים ו/או בעצמו ו/או אשר לא מאפשר המשך טיול יחד עם יתר חברי הקבוצה. במקרה כזה, על המטייל לשאת בעלויות פינויו ו/או הבאתו לארץ. יובהר כי במידה והחברה נאלצה לשאת בהוצאות אלו בשטח, על המטייל לשלמם לחברה מיידית. עוד יובהר כי במקרה כזה, החברה לא תחזיר למטייל את עלות הטיול ו/ או חלקו.

20. התרעות ואירועים ביטחוניים, מצבי חירום וכוח עליון

20.1 החברה מוציאה טיולים ליעדים אשר, על פי מיטב הבנתה וניסיונה, מטיילים ישראלים יכולים לטייל בהם בבטחה. באחריות המטייל לבדוק אם קיימת התרעה ביטחונית ספציפית ליעד הכלול במסלול הטיול. ההחלטה להצטרף לטיול היא אך ורק של המטייל ועל פי מיטב הבנתו.
20.2 במקרה של התרעה ביטחונית חמורה או אירוע ביטחוני סמוך למועד היציאה, אשר יגרמו לביטול הטיול, או לשינוי מועד או מסלול הטיול, ייחשב הדבר ככוח עליון והחברה תהייה פטורה מכל אחריות להחזר כספי מצידה
20.3 החברה רשאית לבטל או לערוך שינויים במסלול הטיול ו/או בשיבוץ מדריכי הטיול על פי שיקול דעתה המקצועית, לפני הטיול ובמהלכו, עקב סיבות שאינן תלויות בה כגון שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות ביטחוניות וכל סיבה אחרת. שיקול דעתה של החברה בנושא זה, לרבות שינויים מהותיים, הוא בלעדי ומוחלט.
20.4 במקרה של שינויים בתכנית מסיבות שאינן תלויות בה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב שינויים אלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות. החברה אינה מתחייבת להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה, אם הכספים כבר שולמו לגורם שלישי.

21. חילוקי דעות, תחום שיפוט והתיישנות

21.1  כל תביעה ו/או טענה אשר תהייה למטייל כנגד החברה או מי מנציגיה חייבת להיות מובאת בפני החברה, לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת המטייל לישראל.
21.2  בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה לבין המטייל, הסמכות לדון בטענות אלו תהייה אך ורק לבתי המשפט  בנצרת, ללא קשר למקום הרשמתו או מקום מגוריו של המטייל.
21.3  בחלוף שנתיים מחזרת המטייל לישראל, לא יהיה המטייל זכאי לפנות אל החברה בכל טענה ו/או תביעה הנוגעת לטיול, בין עפ"י התקשרותו החוזית עם החברה ובין בנזקיו. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח, 1958.

22. השכרת רכבים:

22.1  על המטיילים בטיול ג'יפים להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי, בנוסף על רישיון הנהיגה הישראלי (פלסטיק).
22.2  ברוב המדינות רק נהגים מעל גיל 25 מורשים לנהוג בג'יפ עם ותק ברישיון הנהיגה של 12 חודשים לפחות (גיל נהיגה מקסימלי 75) מקרים חריגים יאושרו אך ורק בכתב על ידי מנכ"ל החברה.
22.3 הג'יפים המשמשים את טיולי השטח בארצות השונות נשכרים מחברות השכרה מקומיות, ומבוטחים ע"י חברות ביטוח מקומיות.
22.4 חוזה השכירות ייחתם ישירות בין המטיילים לבין חברת ההשכרה המקומית. החברה משמשת אך ורק כ"צינור" התקשרות בין המטיילים לבין חברות ההשכרה השונות בעולם.
22.5  ביטוח הרכב אינו מכסה נזקים לשמשות, צמיגים ומרכב תחתון.
22.6  במקרה של נזק קיימת השתתפות עצמית, ניתן לרכוב ביטוח החזר השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ביטוחים.
22.7 על הנהגים מוטלת החובה לציית לכללי הנהיגה והוראות הבטיחות המקומיים ובהתאם להנחיות המדריכים בשטח. אם הנהגים לא יפעלו בהתאם לנהלים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע מהנוסע לנהוג במהלך הטיול.
22.8 חברת GO ADVENTURE אינה אחראית לנזקי גוף ורכוש שעלולים להיגרם כתוצאה מן השימוש והנהיגה ברכבים השכורים הנ"ל.

23. הטסת אופניים או השכרתם 

23.1  בטיולים בהם הטסת האופניים כלולה במחיר הטיול. עלות זו מתומחרת  לפי הפרטים שהועברו אלינו על ידי חברת התעופה וכפוף לאישור מטעם חברת התעופה לאחר הרישום בזמן הזמנת כרטיסי הטיסה. כל שינוי בעלות הטסת האופניים ובתנאי הטסת האופניים יחול על המטיילים. אין לחברת  GO ADVENTURE אחריות על הטסת האופניים ועל עלותה.
23.2  חברת GO ADVENTURE אינה נושאת באחריות לתקינות האופניים, ולנזקים שעשויים לקרות לאופניים במהלך הטיול, מהלך הטיסות והעברות הקרקעיות. אנו ממליצים לרכוש ביטוח נסיעות והרחבה לביטוח אופניים מתאים לאופי הטיול.
23.3   השכרת אופניים: הזמנת האופניים תעשה על יד המשרד בהתאם לגובה המטיילים והמגדר. התאמת האופניים בשטח הינה באחריות הרוגם המשכיר. התשלום עבור השכרת האופניים באחריות המטיילי, במקרה של נזק לאופניים מושכרים העלות תחול על המטיילים.  החברה אינה נושאת באחריות לפציעות ופגיעות שונות כתוצאה מרכיבה משימוש באופניים שכורים.

24.  מידע למטייל

לפני היציאה לטיול אנו מקיימים מפגש קבוצה במהלך מפגש הקבוצה יימסרו פרטים מעודכנים לגבי מסלול הטיול, הציוד הנדרש, היערכות מיוחדת אשר על המטיילים לבצע לפני היציאה, הכרות בין חברי הקבוצה ועוד. השתתפות במפגש הקבוצה הינה חלק מההכנה לפני היציאה וטיול והיא תורמת. בכל מקרה של היעדרות ממפגש הקבוצה אין החברה מחויבת במתן המידע שנמסר במהלך המפגש.בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור במפגש הקבוצה ו/או בשיחה עם נציגי החברה יגבר האמור בתקנון אלא אם המידע נמסר בכתב.